biz

SHE NEDİR?

Zamirdir. Üçüncü tekil kişi ve dişi kabul edilen kavramlar için kullanılır. Neyi ve kimi işaret ettiği ya da hedeflediği her zaman bellidir. Tek başına ise kelime anlamı olarak bir şey ifade etmez. Yani tanımsız bir kelimedir.

Reklam ve halkla ilişkiler ajansları da tek başına bir şey ifade etmez. Bu anlamda SHE; insan kaynaklarıyla, deneyimleriyle, müşterileriyle, markalarıyla ve yaratıcı çalışmalarıyla birlikte anlam kazanıp bütünleşir. Öte yandan SHE kelimesini oluşturan harfler de ajansın temel unsurlarının baş harfleriyle son derece uyumludur: Stronger, Honesty ve Excellence. Yani güçlü, dürüst ve harika…

Son olarak… Evet, kabul… SHE, pozitif ayrımcılıktan yanadır. Çünkü herhangi bir işe ‘kadın eli’ dokunduğunda; elbette daha yaratıcı, daha enerjik, daha hızlı, daha güler yüzlü ve daha farklı olmaktadır.

SHE PR & CREATIVE, işte bu iddia ile yola çıkan bir ‘tam hizmet’ ajansıdır. Fikirleri sonsuz, reklam ve halkla ilişkilerde devamlılığa inanan, müşterileriyle birlikte hareket edip markalarını hedefine ulaştıran ve iletişimin her alanında ‘bağlaç’ görevini üstlenen yepyeni bir ajans…